รายการทรัพย์สิน

THB400,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB3,200,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB1,250,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB7,600,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB103,455,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB900,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB750,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB26,000,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB8,500,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB8,450,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB2,900,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB1,490,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB11,200,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB23,400,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

THB55,000,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

ที่ดินเปล่า 171 ตรว. หมู่บ้านสุภาลัย เลค 2 ซ.คุ้มเกล้า 5 ถ.คุ้มเกล้า

รหัสทรัพย์สิน: 554680

ลาดกระบัง/กรุงเทพมหานคร

THB3,078,000.00

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 087-047-2829

CLOSE