รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,000,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 5,700,000.0 THB 4,740,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 6,000,000.0 THB 4,200,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 5,500,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 30,000,000.0 THB 22,525,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 2,000,000.0 THB 1,800,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 23,000,000.0 THB 21,000,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 19,920,000.0 THB 19,500,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 66,000,000.0 THB 45,500,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 1,850,000.0 THB 1,750,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 3,000,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 900,000.0 THB 690,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 4,500,000.0 THB 3,990,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,700,000.0 THB 2,800,000.0

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB 2,400,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 12,660,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 2,190,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,000,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 5,500,000.0 THB 5,400,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 10,000,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 5,000,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 3,744,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 1,392,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

THB 3,500,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 6,900,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

CLOSE