รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,200,000.0 THB 2,100,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 7,150,000.0 THB 2,700,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,390,000.0 THB 1,970,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 22,000,000.0 THB 15,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 5,000,000.0 THB 3,900,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 10,000,000.0 THB 7,800,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 4,500,000.0 THB 3,200,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 13,500,000.0 THB 8,400,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 2,500,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 500,000.0 THB 450,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 12,000,000.0 THB 10,500,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 6,000,000.0 THB 4,499,999.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 12,000,000.0 THB 9,600,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 500,000.0 THB 400,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 484,000.0 THB 400,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 3,850,000.0 THB 3,700,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 5,500,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 1,500,000.0 THB 1,390,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 9,000,000.0 THB 7,500,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 15,000,000.0 THB 13,200,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB 2,100,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 1,300,000.0 THB 1,280,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

CLOSE