รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,850,000.0 THB 1,750,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 4,500,000.0 THB 3,990,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 12,660,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 2,190,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,000,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 5,500,000.0 THB 5,400,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 3,500,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 6,900,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

CLOSE