รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

฿400,000.00 ฿150,000.00

สนใจติดต่อ: สิรสา ศรีหะรัญ โทร 083-051-4969 , 094-485-4189

฿1,250,000.00 ฿1,200,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัช ทิพย์เกิด โทร 081-914-3384

฿1,000,000.00 ฿850,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿9,312,000.00 ฿7,760,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿9,456,000.00 ฿7,880,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿1,300,000.00 ฿900,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿1,700,000.00 ฿1,500,000.00

สนใจติดต่อ: นพพร ช่วยโต โทร 061-615-0922

฿1,700,000.00 ฿1,500,000.00

สนใจติดต่อ: นพพร ช่วยโต โทร 061-615-0922

฿5,200,000.00 ฿4,900,000.00

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 097-048-2983

฿1,593,200.00 ฿1,365,600.00

สนใจติดต่อ: สิรสา ศรีหะรัญ โทร 083-051-4969 , 094-485-4189

฿7,810,000.00 ฿5,964,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

CLOSE