รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

฿1,176,000.00 ฿900,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

฿400,000.00 ฿150,000.00

สนใจติดต่อ: สิรสา ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

฿1,250,000.00 ฿1,200,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัช ทิพย์เกิด โทร 081-914-3384

฿1,000,000.00 ฿850,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿9,312,000.00 ฿7,372,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿9,456,000.00 ฿7,486,090.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿1,300,000.00 ฿900,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿1,700,000.00 ฿1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿1,700,000.00 ฿1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿1,593,200.00 ฿1,365,600.00

สนใจติดต่อ: สิรสา ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

CLOSE