รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

THB 1,322,000.0 THB 1,190,000.0

สนใจติดต่อ: กษิดิ์เดช เพชรพิมพ์พันธุ์ โทร 084-545-4292

THB 1,850,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 1,800,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 5,700,000.0 THB 4,740,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 900,000.0 THB 690,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 1,654,640.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: ยศพนธิ์ ชุมภูชิต โทร 064-709-5846

THB 11,000,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 9,312,000.0 THB 7,372,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 16,000,000.0 THB 15,800,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 1,392,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

CLOSE