รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

฿2,120,400.00 ฿1,314,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

฿2,102,400.00 ฿1,314,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

฿2,770,000.00 ฿1,617,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

฿3,200,000.00 ฿1,894,200.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

฿3,300,000.00 ฿1,951,600.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

฿11,000,000.00 ฿7,000,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

฿400,000.00 ฿150,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

฿1,250,000.00 ฿1,200,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัช ทิพย์เกิด โทร 081-914-3384

฿1,000,000.00 ฿850,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

฿9,312,000.00 ฿7,372,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿9,456,000.00 ฿7,486,090.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

CLOSE