รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

THB1,850,000.00 THB1,650,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB1,800,000.00 THB1,600,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB2,800,000.00 THB2,700,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB900,000.00 THB690,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB2,770,000.00 THB1,617,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,200,000.00 THB1,894,200.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,300,000.00 THB1,951,600.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB11,000,000.00 THB7,000,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB9,312,000.00 THB7,372,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

CLOSE