รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

฿65,000,000.00 ฿5,900,000.00

สนใจติดต่อ: ชัญญาพัชญ์ วชิรพันธ์ประดับ โทร 099-425-9962

฿2,000,000.00 ฿1,900,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

฿4,000,000.00 ฿3,900,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿16,800,000.00 ฿15,750,000.00

สนใจติดต่อ: สิรสา ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,083-051-4969

฿2,300,000.00 ฿2,250,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿2,190,000.00 ฿1,990,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

฿1,000,000.00 ฿990,000.00

สนใจติดต่อ: นิรุตต์ ศรัณฑ์ศิริ โทร 089-494-2323

฿5,500,000.00 ฿4,900,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿2,850,000.00 ฿2,400,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

฿2,800,000.00 ฿2,750,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

฿9,000,000.00 ฿8,500,000.00

สนใจติดต่อ: นิรุตต์ ศรัณฑ์ศิริ โทร 089-494-2323

฿1,800,000.00 ฿1,700,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

฿1,800,000.00 ฿1,700,000.00

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 089-631-5494

฿8,668,000.00 ฿7,289,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

฿400,000.00 ฿150,000.00

สนใจติดต่อ: สิรสา ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,083-051-4969

฿2,860,000.00 ฿2,145,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

฿3,000,000.00 ฿2,800,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

฿5,900,000.00 ฿5,500,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

฿52,000,000.00 ฿44,640,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

฿2,000,000.00 ฿1,650,000.00

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

฿2,500,000.00 ฿1,200,000.00

สนใจติดต่อ: ธีรพงศ์ กังวานศุภพันธ์ โทร 083-069-2284

฿1,650,000.00 ฿1,600,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

฿10,000,000.00 ฿7,900,000.00

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

฿3,800,000.00 ฿3,450,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

฿4,000,000.00 ฿3,800,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

฿2,000,000.00 ฿1,900,000.00

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

฿1,300,000.00 ฿900,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

CLOSE