รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB2,000,000.00 THB1,950,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB1,200,000.00 THB990,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB7,000,000.00 THB6,500,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB2,300,000.00 THB2,300,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB2,800,000.00 THB2,700,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

THB3,000,000.00 THB2,900,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB1,400,000.00 THB1,350,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฐฐิญา นกทอง โทร 092-956-2987

THB6,000,000.00 THB5,500,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB900,000.00 THB690,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB1,550,000.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB1,200,000.00 THB1,000,000.00

สนใจติดต่อ: กุลวิณ ศรีไกรศร โทร 098-657-8688

THB2,900,000.00 THB2,600,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB520,000.00 THB495,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB890,000.00 THB800,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB2,770,000.00 THB1,617,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,200,000.00 THB1,894,200.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,300,000.00 THB1,951,600.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB8,000,000.00 THB6,500,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB4,500,000.00 THB3,990,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB3,700,000.00 THB3,200,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB1,650,000.00 THB1,590,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB2,700,000.00 THB2,567,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

THB680,000.00 THB650,000.00

สนใจติดต่อ: ธีรพงศ์ กังวานศุภพันธ์ โทร 083-069-2284

THB2,400,000.00 THB1,800,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB3,000,000.00 THB2,950,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB2,400,000.00 THB2,300,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB1,200,000.00 THB1,150,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB1,850,000.00 THB1,790,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB3,500,000.00 THB2,990,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB1,500,000.00 THB1,300,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB5,000,000.00 THB4,900,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB1,500,000.00 THB1,300,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB12,660,000.00 THB12,000,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

CLOSE