รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 3,500,000.0 THB 3,300,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 3,528,000.0 THB 3,360,000.0

สนใจติดต่อ: จิรพงศ์ โชติชีวิน โทร 081-941-3762

THB 1,190,000.0 THB 990,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 8,730,000.0 THB 7,760,000.0

สนใจติดต่อ: ชัชญาณิช เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 2,700,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,890,000.0 THB 2,390,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 1,800,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 6,930,000.0 THB 5,929,000.0

สนใจติดต่อ: ชัชญาณิช เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 780,000.0 THB 600,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 6,900,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 900,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: ธีรพงศ์ กังวานศุภพันธ์ โทร 083-069-2284

THB 13,000,000.0 THB 12,500,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 4,900,000.0 THB 4,700,000.0

สนใจติดต่อ: ชัชญาณิช เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 4,225,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 1,960,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 1,600,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: กษิดิ์เดช เพชรพิมพ์พันธุ์ โทร 084-545-4292

THB 33,375,000.0 THB 26,700,000.0

สนใจติดต่อ: ชัชญาณิช เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 5,000,000.0 THB 4,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 2,650,000.0 THB 2,550,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 20,000,000.0 THB 15,160,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,600,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB 11,500,000.0 THB 10,800,000.0

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB 2,000,000.0 THB 1,750,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 4,700,000.0 THB 4,390,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 3,500,000.0 THB 2,800,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

CLOSE