รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB800,000.00 THB700,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB4,700,000.00 THB4,550,000.00

สนใจติดต่อ: กษิดิ์เดช เพชรพิมพ์พันธุ์ โทร 084-545-4292

THB5,500,000.00 THB5,000,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB3,200,000.00 THB3,100,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

THB950,000.00 THB900,000.00

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 097-048-2983

THB21,807,500.00 THB20,130,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB5,500,000.00 THB5,000,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB1,200,000.00 THB1,100,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB1,575,000.00 THB1,550,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB2,600,000.00 THB2,000,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB3,240,000.00 THB3,000,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB6,900,000.00 THB6,500,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB7,900,000.00 THB5,900,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 097-163-0862

THB1,260,000.00 THB1,134,000.00

สนใจติดต่อ: ธนิดา กวางแก้ว โทร 098-7419963

THB1,000,000.00 THB950,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 097-163-0862

THB4,500,000.00 THB3,900,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB8,300,000.00 THB8,100,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB10,593,750.00 THB9,887,500.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB2,250,000.00 THB2,193,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB2,300,000.00 THB2,000,000.00

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB12,000,000.00 THB9,000,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB2,740,000.00 THB2,055,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB7,000,000.00 THB6,500,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB2,750,000.00 THB2,500,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB7,000,000.00 THB5,900,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

CLOSE