รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB4,000,000.00 THB3,400,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB2,100,000.00 THB1,700,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB40,000,000.00 THB32,000,000.00

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB1,800,000.00 THB1,600,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB6,000,000.00 THB4,800,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB5,300,000.00 THB4,500,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB1,400,000.00 THB830,000.00

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB80,517,500.00 THB80,000,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB30,000,000.00 THB22,525,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB28,600,000.00 THB20,000,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB2,000,000.00 THB1,900,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB23,000,000.00 THB22,500,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB2,400,000.00 THB1,890,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB1,300,000.00 THB1,290,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB19,920,000.00 THB19,500,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB66,000,000.00 THB45,500,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB1,850,000.00 THB1,750,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB1,400,000.00 THB1,200,000.00

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB20,000,000.00 THB18,800,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB11,000,000.00 THB7,000,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB2,100,000.00 THB2,090,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB7,800,000.00 THB6,300,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

THB7,500,000.00 THB7,300,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

THB5,460,000.00 THB4,641,000.00

สนใจติดต่อ: กรดล ประเวระไภ โทร 086-805-5971

THB7,500,000.00 THB7,350,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB3,000,000.00 THB2,300,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB6,000,000.00 THB5,000,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB900,000.00 THB690,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB1,550,000.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB2,770,000.00 THB1,617,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,200,000.00 THB1,894,200.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,300,000.00 THB1,951,600.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB4,500,000.00 THB3,990,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB3,700,000.00 THB2,800,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB3,000,000.00 THB2,790,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB2,400,000.00 THB2,300,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB12,660,000.00 THB12,000,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

CLOSE