รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB20,000,000.00 THB18,800,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB4,500,000.00 THB3,800,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB11,000,000.00 THB7,000,000.00

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB5,000,000.00 THB4,700,000.00

สนใจติดต่อ: กุลวิณ ศรีไกรศร โทร 098-657-8688

THB2,100,000.00 THB2,090,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB2,850,000.00 THB2,400,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB7,800,000.00 THB6,300,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

THB7,500,000.00 THB7,300,000.00

สนใจติดต่อ: สิริลักษณ์ ลาภบรรจบ โทร 099-165-8578

THB5,460,000.00 THB4,914,000.00

สนใจติดต่อ: กรดล ประเวระไภ โทร 086-805-5971

THB7,500,000.00 THB7,350,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB3,000,000.00 THB2,300,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB6,000,000.00 THB5,500,000.00

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 061-614-5959

THB900,000.00 THB690,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB1,550,000.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB1,200,000.00 THB1,000,000.00

สนใจติดต่อ: กุลวิณ ศรีไกรศร โทร 098-657-8688

THB2,770,000.00 THB1,617,000.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,200,000.00 THB1,894,200.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB3,300,000.00 THB1,951,600.00

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB4,500,000.00 THB3,990,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB3,700,000.00 THB2,800,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB1,650,000.00 THB1,590,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB3,000,000.00 THB2,790,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB2,400,000.00 THB2,300,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB1,850,000.00 THB1,750,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB5,000,000.00 THB4,900,000.00

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722,081-560-4765

THB1,500,000.00 THB1,300,000.00

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB12,660,000.00 THB12,000,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

THB1,750,000.00 THB1,550,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB4,000,000.00 THB3,900,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB16,800,000.00 THB14,700,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

THB2,190,000.00 THB1,990,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB5,500,000.00 THB4,900,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB2,000,000.00 THB1,650,000.00

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

CLOSE