รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 7,530,000.0 THB 6,275,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 13,402,500.0 THB 12,330,300.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 5,700,000.0 THB 5,600,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 1,300,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: จิรพงศ์ โชติชีวิน โทร 081-941-3762

THB 5,500,000.0 THB 4,800,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 950,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 097-048-2983

THB 21,807,500.0 THB 12,260,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 2,600,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 3,200,000.0 THB 2,990,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 3,240,000.0 THB 3,000,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 6,900,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 7,900,000.0 THB 5,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 7,800,000.0 THB 6,200,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 1,000,000.0 THB 950,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 4,500,000.0 THB 3,900,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 10,593,750.0 THB 7,768,750.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 12,000,000.0 THB 9,000,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 2,740,000.0 THB 2,055,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 900,000.0 THB 700,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 70,000,000.0 THB 60,000,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 2,750,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 20,000,000.0 THB 18,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 900,000.0 THB 820,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 9,660,000.0 THB 8,556,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 1,500,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 3,000,000.0 THB 2,950,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 1,140,000.0 THB 760,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

CLOSE