รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB2,190,000.00 THB1,990,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB5,500,000.00 THB4,900,000.00

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB2,000,000.00 THB1,650,000.00

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB5,500,000.00 THB5,400,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB10,000,000.00 THB5,700,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB5,000,000.00 THB2,900,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB6,000,000.00 THB5,000,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB3,744,000.00 THB3,384,000.00

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB1,300,000.00 THB1,290,000.00

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB3,500,000.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145,062-452-2915

THB3,300,000.00 THB2,600,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB6,900,000.00 THB4,900,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

CLOSE