รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

THB38,625,000.00 THB27,810,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB1,915,000.00 THB1,800,000.00

สนใจติดต่อ: จิดาภา ชนิตรวงศ์ โทร 081-985-8182

THB0.00 THB5,200,000.00

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

THB1,785,600.00 THB1,500,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

CLOSE