รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

THB 3,700,000.0 THB 3,145,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 1,800,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 0.0 THB 25,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,666,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: ชัญญาพัชญ์ วชิรพันธ์ประดับ โทร 099-425-9962

THB 5,740,000.0 THB 5,330,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 450,000.0 THB 340,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 480,000.0 THB 400,000.0

สนใจติดต่อ: ธนิดา กวางแก้ว โทร 062-424-5978

THB 1,800,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 5,500,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 900,000.0 THB 690,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 11,000,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 9,312,000.0 THB 7,372,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 1,392,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

CLOSE