รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินขายต่ำกว่าราคาประเมิน

THB 0.0 THB 25,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 5,740,000.0 THB 5,330,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 450,000.0 THB 340,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 480,000.0 THB 400,000.0

สนใจติดต่อ: ธนิดา กวางแก้ว โทร 062-424-5978

THB 5,500,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 11,000,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

CLOSE