รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,300,000.0 THB 1,250,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 2,300,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 2,500,000.0 THB 2,290,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 600,000.0 THB 580,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 1,450,000.0 THB 1,390,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,500,000.0 THB 2,390,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 062-662-8295

THB 2,200,000.0 THB 2,190,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 24,000,000.0 THB 20,000,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 7,020,000.0 THB 3,510,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,200,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 1,200,000.0 THB 1,090,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 880,000.0 THB 840,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 2,000,000.0 THB 1,890,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 081-578-9834

THB 1,900,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 081-578-9834

THB 3,500,000.0 THB 2,270,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 1,100,000.0 THB 900,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 1,700,000.0 THB 1,520,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 3,800,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อริย์ธัช แซ่หว้า โทร 063-669-1641

CLOSE