รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB1,800,000.00 THB1,750,000.00

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB5,200,000.00 THB4,750,000.00

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB13,260,000.00 THB5,900,000.00

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB1,380,000.00 THB1,200,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB15,000,000.00 THB13,000,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB7,500,000.00 THB6,500,000.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB15,000,000.00 THB1,150,000.00

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB1,450,000.00 THB970,000.00

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB4,000,000.00 THB3,640,000.00

สนใจติดต่อ: กัญญ์ภรณ์ ก้งทอง โทร 061-235-6939

THB25,800,000.00 THB19,350,000.00

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB3,100,000.00 THB2,900,000.00

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 094-693-9392

THB3,000,000.00 THB2,600,000.00

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB2,800,000.00 THB2,600,000.00

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB900,000.00 THB800,000.00

สนใจติดต่อ: ภูริพงศ์ เทพศิริ โทร 087-656-3635

THB2,500,000.00 THB2,350,000.00

สนใจติดต่อ: นันท์นภัส บริบูรณ์ โทร 061-165-9878

THB3,450,000.00 THB2,905,600.00

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB7,000,000.00 THB6,500,000.00

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB4,200,000.00 THB3,700,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB2,850,000.00 THB2,400,000.00

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB2,200,000.00 THB1,980,000.00

สนใจติดต่อ: ดลลักษณ์ ปินตา โทร 065-562-4664

THB8,000,000.00 THB6,980,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB1,400,000.00 THB1,000,000.00

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB2,300,000.00 THB1,990,000.00

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

CLOSE