รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 082-349-8174

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: อรอัครินทร์ เฉลิมรักษ์ โทร 092-942-4266

THB 1,590,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 900,000.0 THB 800,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-695-9432

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 064-787-7869

THB 20,902,500.0 THB 16,772,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 1,700,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: ดลลักษณ์ ปินตา โทร 065-562-4664

THB 1,500,000.0 THB 13,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 5,500,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 4,600,000.0 THB 4,400,000.0

สนใจติดต่อ: สุรัสวดี จงศรีวัฒนพร โทร 089-818-6342

THB 20,000,000.0 THB 18,500,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 3,200,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 70,000,000.0 THB 65,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 3,950,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 18,500,000.0 THB 1,790,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,200,000.0 THB 2,100,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 3,900,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 4,000,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

CLOSE