รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 520,000.0 THB 490,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 5,000,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 5,000,000.0 THB 4,790,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 8,000,000.0 THB 6,000,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 7,500,000.0 THB 5,800,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 6,000,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 2,000,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 1,750,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: กษิดิ์เดช เพชรพิมพ์พันธุ์ โทร 084-545-4292

THB 2,800,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 2,800,000.0 THB 1,550,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 4,400,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 1,650,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,650,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 4,500,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 2,800,000.0 THB 2,590,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 4,200,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,450,000.0 THB 3,290,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 15,000,000.0 THB 13,272,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,200,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,000,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 082-349-8174

THB 1,900,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 2,700,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 8,700,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,900,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 1,850,000.0 THB 17,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 5,000,000.0 THB 4,550,000.0

สนใจติดต่อ: พิราตรี อ้นพงษ์ โทร 091-010-8495

THB 1,250,000.0 THB 1,150,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

CLOSE