รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 9,000,000.0 THB 6,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 4,690,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 1,500,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 2,500,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 14,000,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,690,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: วีรศักดิ์ สมบูรณ์ โทร 097-259-5355

THB 9,200,000.0 THB 8,650,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 1,200,000.0 THB 1,090,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 1,200,000.0 THB 1,000,000.0

สนใจติดต่อ: สุนีย์ สังขวดี โทร 061-943-4313

THB 12,060,000.0 THB 10,184,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 1,590,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB 3,300,000.0 THB 3,100,000.0

สนใจติดต่อ: ธนัญญา ธรรมถาวร โทร 088-978-4659

THB 10,000,000.0 THB 7,600,000.0

สนใจติดต่อ: วิสสุตา การสุวรรณ โทร 086-563-2074

THB 15,000,000.0 THB 10,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 1,500,000.0 THB 1,450,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,850,000.0 THB 2,700,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 800,000.0 THB 650,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 2,500,000.0 THB 2,390,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 2,000,000.0 THB 1,850,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 10,460,000.0 THB 8,629,500.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 800,000.0 THB 600,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 2,400,000.0 THB 2,250,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 300,000.0 THB 290,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

CLOSE