รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,800,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 3,450,000.0 THB 2,905,600.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 4,200,000.0 THB 3,700,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 2,850,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 2,200,000.0 THB 1,980,000.0

สนใจติดต่อ: ดลลักษณ์ ปินตา โทร 065-562-4664

THB 8,000,000.0 THB 7,290,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 1,400,000.0 THB 1,000,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 2,300,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 4,500,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 900,000.0 THB 850,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 1,800,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 4,700,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB 5,300,000.0 THB 4,950,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาส ตันติวราภรณ์ โทร 081-113-8659

THB 6,000,000.0 THB 5,000,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาส ตันติวราภรณ์ โทร 081-113-8659

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-554-2987

THB 950,000.0 THB 750,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 3,890,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 1,800,000.0 THB 1,550,000.0

สนใจติดต่อ: นิพนธ์ บุ้นเฮียง โทร 092-889-7992

THB 2,500,000.0 THB 2,290,000.0

สนใจติดต่อ: กรกฎ ประเวระไภ โทร 086-805-5971

THB 2,300,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 3,600,000.0 THB 3,400,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,900,000.0 THB 3,590,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 1,200,000.0 THB 950,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 13,000,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

CLOSE