รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 18,000,000.0 THB 16,900,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 26,460,000.0 THB 22,932,000.0

สนใจติดต่อ: วิวรรณ ชื่นชโลมแสน โทร 092-324-9639

THB 3,000,000.0 THB 2,850,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 8,500,000.0 THB 6,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 2,500,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: นฐ บุญมีมาก โทร 091-280-3971

THB 2,700,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 2,600,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 2,600,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 10,500,000.0 THB 6,400,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 2,300,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,700,000.0 THB 3,145,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 650,000.0 THB 480,000.0

สนใจติดต่อ: ธนัชพันธ์ ไชยธนวัตร โทร 085-553-6624

THB 14,000,000.0 THB 12,900,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 6,100,000.0 THB 5,890,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

CLOSE