รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,700,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 5,500,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: ภัทธร ศุภกีรติกุล โทร 095-505-7878

THB 9,000,000.0 THB 8,000,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 23,940,000.0 THB 7,900,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 2,300,000.0 THB 1,850,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 800,000.0 THB 720,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 1,800,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 4,500,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: นิพนธ์ บุ้นเฮียง โทร 092-889-7992

THB 3,000,000.0 THB 2,700,000.0

สนใจติดต่อ: วีรศักดิ์ สมบูรณ์ โทร 097-259-5355

THB 5,200,000.0 THB 5,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 1,300,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,100,000.0 THB 1,900,000.0

สนใจติดต่อ: ภัทธร ศุภกีรติกุล โทร 095-505-7878

THB 4,200,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 6,800,000.0 THB 5,300,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 800,000.0 THB 740,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 650,000.0 THB 550,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 3,900,000.0 THB 3,300,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 27,000,000.0 THB 25,000,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 3,500,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 55,000,000.0 THB 38,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 2,550,000.0 THB 2,480,000.0

สนใจติดต่อ: พิมพ์ชญา บุญวิเศษ โทร 063-830-0222

CLOSE