รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 5,900,000.0 THB 5,500,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 3,000,000.0 THB 2,800,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์ภรณ์ ก้งทอง โทร 061-235-6939

THB 3,500,000.0 THB 3,000,000.0

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB 1,200,000.0 THB 1,012,000.0

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

THB 3,400,000.0 THB 3,200,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญภัทร เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 4,690,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 1,500,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 1,500,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 17,000,000.0 THB 14,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 16,000,000.0 THB 11,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 14,000,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 6,000,000.0 THB 5,500,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,690,000.0 THB 2,500,000.0

สนใจติดต่อ: วีรศักดิ์ สมบูรณ์ โทร 097-259-5355

THB 1,200,000.0 THB 1,000,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 9,200,000.0 THB 8,650,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 3,300,000.0 THB 3,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,200,000.0 THB 1,090,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 1,200,000.0 THB 1,000,000.0

สนใจติดต่อ: สุนีย์ สังขวดี โทร 061-943-4313

THB 12,060,000.0 THB 10,184,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 1,590,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: จักรพัธน์ ศรีพุทธรักษณ์ โทร 096-246-0982

THB 3,300,000.0 THB 3,100,000.0

สนใจติดต่อ: ธนัญญา ธรรมถาวร โทร 088-978-4659

THB 1,500,000.0 THB 1,450,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

CLOSE