รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 24,000,000.0 THB 20,000,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 7,020,000.0 THB 3,510,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,200,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 1,200,000.0 THB 1,090,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 2,000,000.0 THB 1,890,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 081-578-9834

THB 1,900,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 081-578-9834

THB 3,500,000.0 THB 2,270,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 1,100,000.0 THB 900,000.0

สนใจติดต่อ: วิจิตรศักดิ์ สุวรรณรัตน์ โทร 086-788-7757

THB 1,700,000.0 THB 1,520,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 3,800,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อริย์ธัช แซ่หว้า โทร 063-669-1641

THB 2,950,000.0 THB 3,190,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 4,500,000.0 THB 4,100,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 6,500,000.0 THB 5,900,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 70,000,000.0 THB 57,200,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 4,500,000.0 THB 4,000,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 4,000,000.0 THB 3,400,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

CLOSE