รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,500,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

THB 1,300,000.0 THB 1,180,000.0

สนใจติดต่อ: ศิราณี อุ่นมะดี โทร 089-695-7957

THB 5,900,000.0 THB 5,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิวรรณ ชื่นชโลมแสน โทร 092-324-9639

THB 5,100,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: สุรีรัตน์ รุ่งฟ้า โทร 065-343-4298

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 5,000,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 3,200,000.0 THB 2,950,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 28,785,800.0 THB 27,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 2,200,000.0 THB 2,090,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 10,000,000.0 THB 8,000,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 7,200,000.0 THB 6,950,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 1,900,000.0 THB 1,750,000.0

สนใจติดต่อ: สุรีรัตน์ รุ่งฟ้า โทร 065-343-4298

THB 2,000,000.0 THB 1,690,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 2,900,000.0 THB 2,790,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 5,500,000.0 THB 4,300,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 3,800,000.0 THB 3,300,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 3,700,000.0 THB 3,400,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

CLOSE