รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 500,000.0 THB 400,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 484,000.0 THB 400,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 600,000.0 THB 535,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 064-787-7869

THB 12,000,000.0 THB 8,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,500,000.0 THB 3,200,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 3,850,000.0 THB 3,700,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 5,500,000.0 THB 4,900,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 1,400,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: ธนัญญา ธรรมถาวร โทร 088-978-4659

THB 6,500,000.0 THB 6,000,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 4,200,000.0 THB 4,100,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 1,300,000.0 THB 1,100,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา อุทัยวรรณ โทร 065-254-4145

THB 350,000.0 THB 300,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 7,100,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 10,000,000.0 THB 8,800,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา อุทัยวรรณ โทร 065-254-4145

THB 139,560,000.0 THB 127,930,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 6,500,000.0 THB 5,500,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 1,500,000.0 THB 1,390,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 9,000,000.0 THB 7,500,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 8,300,000.0 THB 7,500,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 15,000,000.0 THB 13,200,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB 1,500,000.0 THB 1,250,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 18,500,000.0 THB 15,000,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 2,100,000.0 THB 1,900,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 2,400,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: วิวรรณ ชื่นชโลมแสน โทร 092-324-9639

CLOSE