รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 20,000,000.0 THB 17,500,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 3,200,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 70,000,000.0 THB 65,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 3,950,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 18,500,000.0 THB 1,790,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,200,000.0 THB 2,100,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 3,900,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 4,000,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 5,800,000.0 THB 5,100,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 3,900,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 7,150,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 1,250,000.0 THB 980,000.0

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 082-349-8174

THB 2,000,000.0 THB 1,250,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 2,390,000.0 THB 1,970,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 2,700,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 22,000,000.0 THB 15,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 5,000,000.0 THB 3,900,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 10,000,000.0 THB 7,800,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 4,500,000.0 THB 3,200,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 13,500,000.0 THB 8,400,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 13,500,000.0 THB 8,400,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 2,500,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 500,000.0 THB 450,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

CLOSE