รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,600,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 2,500,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: กานดา จันทรปะระกุล โทร 094-790-5698

THB 2,200,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: นิพนธ์ บุ้นเฮียง โทร 092-889-7992

THB 1,500,000.0 THB 1,300,000.0

สนใจติดต่อ: นิพนธ์ บุ้นเฮียง โทร 092-889-7992

THB 4,590,000.0 THB 4,350,000.0

สนใจติดต่อ: บังอรรัตน์ ศุขตระกูล โทร 097-292-3561

THB 8,500,000.0 THB 7,200,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 4,000,000.0 THB 3,000,000.0

สนใจติดต่อ: กานดา จันทรปะระกุล โทร 094-790-5698

THB 2,000,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 3,000,000.0 THB 2,300,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 16,980,000.0 THB 15,565,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 6,000,000.0 THB 5,490,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 300,000.0 THB 230,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 13,000,000.0 THB 12,900,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 2,200,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 5,700,000.0 THB 5,290,000.0

สนใจติดต่อ: อารียา วิริยะศิริวัฒนะ โทร 091-514-2945

THB 2,700,000.0 THB 1,990,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 6,900,000.0 THB 6,000,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 8,580,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: ธีรพงศ์ กังวานศุภพันธ์ โทร 083-069-2284

THB 1,800,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 90,495,000.0 THB 64,652,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,000,000.0 THB 1,800,000.0

สนใจติดต่อ: ทัพพ์นภัทร แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 800,000.0 THB 500,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 9,000,000.0 THB 6,700,000.0

สนใจติดต่อ: พิราตรี อ้นพงษ์ โทร 091-010-8495

THB 8,000,000.0 THB 6,000,000.0

สนใจติดต่อ: พิราตรี อ้นพงษ์ โทร 091-010-8495

THB 12,000,000.0 THB 11,000,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

CLOSE