รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 780,000.0 THB 769,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 152,000,000.0 THB 140,000,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 2,500,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 6,900,000.0 THB 4,800,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 350,000.0 THB 340,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB 6,000,000.0 THB 5,500,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 6,500,000.0 THB 6,200,000.0

สนใจติดต่อ: ณภัทร สานนท์กุล โทร 061-897-9463

THB 5,800,000.0 THB 5,200,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 2,790,000.0 THB 2,550,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,900,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 3,000,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 1,800,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 2,414,000.0 THB 2,272,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 2,380,000.0 THB 2,240,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 1,950,000.0 THB 1,800,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 2,300,000.0 THB 2,190,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 3,400,000.0 THB 3,290,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 1,800,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

THB 1,100,000.0 THB 950,000.0

สนใจติดต่อ: ศรุดา โชติยานนท์ โทร 087-089-6957

CLOSE