รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 1,650,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 11,120,000.0 THB 10,000,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 500,000.0 THB 450,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 1,800,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 720,000.0 THB 670,000.0

สนใจติดต่อ: ลัลนา เจริญจิตร์ โทร 094-539-2824

THB 3,200,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 3,500,000.0 THB 2,990,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 4,000,000.0 THB 3,950,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 2,000,000.0 THB 1,790,000.0

สนใจติดต่อ: ชัญญาพัชญ์ วชิรพันธ์ประดับ โทร 099-425-9962

THB 4,500,000.0 THB 4,100,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 22,000,000.0 THB 18,800,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 1,600,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 17,500,000.0 THB 14,900,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 2,400,000.0 THB 2,250,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 18,000,000.0 THB 15,900,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 3,000,000.0 THB 2,850,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 8,500,000.0 THB 6,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ณัชชา สุริยะชูโชติ โทร 065-254-4145

THB 2,500,000.0 THB 2,200,000.0

สนใจติดต่อ: นฐ บุญมีมาก โทร 091-280-3971

CLOSE