รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 3,500,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 55,000,000.0 THB 35,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 2,550,000.0 THB 2,480,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 2,800,000.0 THB 2,380,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 4,000,000.0 THB 3,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 2,100,000.0 THB 1,400,000.0

สนใจติดต่อ: อุษา แก้วประถม โทร 061-159-6526

THB 2,000,000.0 THB 1,850,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,700,000.0 THB 3,200,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 4,400,000.0 THB 4,200,000.0

สนใจติดต่อ: ศุภกร วันศุกร์ โทร 063-483-4265

THB 1,450,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: ศิริพร จรูญรักษ์ โทร 081-743-1871

THB 9,800,000.0 THB 7,500,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 1,120,000.0 THB 1,000,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 520,000.0 THB 360,000.0

สนใจติดต่อ: อเนก พุ่มฉัตร โทร 085-293-7565

THB 6,300,000.0 THB 5,200,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 5,000,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 5,000,000.0 THB 4,890,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 8,000,000.0 THB 5,900,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 7,500,000.0 THB 5,800,000.0

สนใจติดต่อ: ปรัชญา สุดคนึงหา โทร 089-506-3506

THB 6,000,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

CLOSE