รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,850,000.0 THB 2,590,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 13,000,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 800,000.0 THB 650,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 2,000,000.0 THB 1,850,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 800,000.0 THB 600,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

THB 3,000,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 2,400,000.0 THB 2,250,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 2,500,000.0 THB 2,290,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 780,000.0 THB 750,000.0

สนใจติดต่อ: สรัญธรณ์ กีรติเศวตพนธ์ โทร 093-249-4566

THB 18,960,000.0 THB 13,904,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 17,360,000.0 THB 14,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัมพล ระดมกิจ โทร 086-888-7565

THB 1,900,000.0 THB 1,590,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 550,000.0 THB 465,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 086-469-6978

THB 550,000.0 THB 465,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 086-469-6978

THB 5,500,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,200,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 6,000,000.0 THB 4,000,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 1,400,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 1,760,000.0 THB 1,650,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 1,790,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ธนวิชญ์ รุ่งเรือง โทร 081-498-9517

CLOSE