รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 2,000,000.0 THB 1,950,000.0

สนใจติดต่อ: ปุณญพร ศรีหะรัญ โทร 095-192-9145

THB 1,750,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: กษิดิ์เดช เพชรพิมพ์พันธุ์ โทร 084-545-4292

THB 1,650,000.0 THB 1,350,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 4,500,000.0 THB 3,800,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 2,800,000.0 THB 2,490,000.0

สนใจติดต่อ: ประภาภรณ์ พึ่งภักดิ์ โทร 061-329-4296

THB 4,200,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: อมราศิริ มานะวิบูลย์ โทร 087-702-6669

THB 3,450,000.0 THB 2,950,000.0

สนใจติดต่อ: อลิสา เครือวัง โทร 082-582-7986

THB 15,000,000.0 THB 13,272,000.0

สนใจติดต่อ: จำนง วงศ์อาษา โทร 089-897-4748 , 094-249-3393

THB 3,200,000.0 THB 2,900,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,000,000.0 THB 2,600,000.0

สนใจติดต่อ: วริศรา รายนานนท์ โทร 061-772-9524

THB 2,300,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณิฐชมนต์ ปิติพิริยธรณ์ โทร 082-349-8174

THB 1,900,000.0 THB 1,700,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 2,700,000.0 THB 2,400,000.0

สนใจติดต่อ: ภัศนันท์ อังศุพานิช โทร 083-644-2878

THB 8,700,000.0 THB 5,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,900,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 1,850,000.0 THB 17,500,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 5,000,000.0 THB 4,550,000.0

สนใจติดต่อ: พิราตรี อ้นพงษ์ โทร 091-010-8495

THB 1,250,000.0 THB 1,150,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 1,590,000.0 THB 1,490,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

THB 7,000,000.0 THB 6,500,000.0

สนใจติดต่อ: แพรพรรณ ภาดีกนกนาท โทร 084-293-2363

THB 8,500,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: ณัชชาอร วิเศษหมอ โทร 092-662-2496

THB 3,200,000.0 THB 2,790,000.0

สนใจติดต่อ: พราวเนตร ศิริอุดมพิทักษ์ โทร 080-549-4799

THB 3,200,000.0 THB 2,000,000.0

สนใจติดต่อ: บุญฤทธิ์ วังษา โทร 095-668-8491

THB 70,000,000.0 THB 65,000,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 3,950,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: กิตติพงษ์ ศิริเจริญรัตน์ โทร 064-419-3695

THB 18,500,000.0 THB 1,790,000.0

สนใจติดต่อ: พันทิภา เอกนาวา โทร 081-341-2359

CLOSE